Uitleg harmonisatie van competitievormen KNLTB

07 november 2018


In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten.

Aanleiding van de harmonisatie
  • Te grote versnippering van het aantal soorten
  • Grote niveauverschillen
  • Grote reisafstanden
  • Opheffen van de districten
Gevolgen van de harmonisatie voor de aanvraag van 2019
Ploegrechten VJC van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er door clubs voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden.

N.B. De ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan.

Competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen zijn samengevoegd omdat:
  • Data heeft aangetoond dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel​identiek zijn
  • Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. 
Harmonisatie van de regelgeving: overal gelijke begintijden (op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld. Op zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden. Het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard, aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden.

Nieuwscategorieën