U bent hier: Home › Nieuws

Nieuws

Nieuws Ledenadministratie: De manier waarop de contributie wordt betaald, gaat veranderen
   (21-02-2019, door: Jessica van Westerveld)

De manier waarop de contributie wordt betaald, gaat veranderen

We maken dit jaar voor het eerst gebruik van de facturatiemodule van KNLTB Club. Deze heet KNLTB Collect. Onthoud de naam want je zult hem vaker tegenkomen.
Deze manier van betalen en innen van contributie levert zowel voor onze leden als de vereniging veel voordeel op. Voor de vereniging is dit de koppeling met de ledenadministratie en het statusoverzicht. Voor de leden is het eenvoudig om de betalingen zelf te volgen. Belangrijk om te weten, is dat uitsluitend onze penningmeester de facturen aanmaakt.
KNLTB Collect zorgt alleen voor de verwerking van de facturen en het overmaken van de contributie naar onze vereniging.

Hoe werkt de inning van de contributie?

1. Elk lid van TCU ontvangt binnenkort een mail van KNLTB Collect. Hierin staat het factuurnummer en het te betalen bedrag.
Een knop “Betaalkeuze maken”, stelt je in de gelegenheid om zelf te bepalen op welke wijze je de contributie wil betalen.

2. Let op:
Junioren die met hun eigen email-adres in onze ledenadministratie staan, of gezinnen die verschillende email-adressen hebben doorgegeven, kunnen dus meerdere e-mails op verschillende adressen binnen krijgen!
3. Door op de knop “Betaalkeuze maken” te klikken, kom je op je eigen, persoonlijke pagina van KNLTB Collect. Hier kun je kiezen om de contributie via automatische incasso in één of drie termijnen te betalen. En je kunt de factuur inzien, downloaden en betalen.
4. Je krijgt de mogelijkheid om het rekeningnummer, waar de bedragen van worden afgeschreven te controleren en eventueel te wijzigen. De factuur komt nog steeds van TCU, maar ieder lid moet opnieuw een akkoord (machtiging) afgeven aan KNLTB Collect om de contributie van je rekeningnummer te mogen afschrijven. De in het verleden afgegeven machtiging voor automatische incasso, is in het nieuwe systeem vervallen.

Junioren met eigen emailadres
Dit heeft mogelijk tot gevolg dat junioren met een eigen email-adres wellicht ZELF de opdracht tot automatische incasso kunnen geven voor het bij ons bekende rekeningnummer. Voor elk gezinslid moeten dezelfde stappen doorlopen worden. Elke email bevat één betaalverzoek en één factuur voor de contributie. Email met het betaalverzoek voor de contributie 2019.
De betaalverzoeken worden verstuurd via email vanuit KNLTB Collect. Volg voor het maken van betaalkeuze en/of wijziging van het rekeningnummer de instructies in de mail.

Je gegevens zijn veilig
Een deel van je gegevens worden vanuit de KNLTB systemen verstrekt aan KNLTB Collect en zijn alleen zichtbaar voor jezelf, de penningmeester en KNLTB Collect. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het lidmaatschap van TCU, meer specifiek voor de verwerking van betalingsgegevens voor de contributie.

Deze verwerking vindt plaats geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je kunt erop vertrouwen dat de gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Tot slot:
• Vragen over (aanpassen van) gegevens in onze ledenadministratie kun je stellen aan
• Vragen over de betaling van contributie kun je stellen via


Ogenblik a.u.b. ...