U bent hier: Home › Vereniging › Historie

Historie

 

Om te beginnen, een stukje historie.

Van paardenwei in het groen, naar tennispark in het groen. 

In 1982 heeft de Dorpsraad van Ugchelen de sportbehoefte in Ugchelen onderzocht. Een tennispark was een van de grote wensen. Na onderzoek naar verschillende locaties, o.a. Mettaweg, Hamermolen en het terrein waar Safe motors aan de Laan van Westenenk in het verleden was gevestigd, werd dank zij de medewerking van de gemeente, het huidige terrein gevonden. De bestemming moest hiervoor gewijzigd worden, maar dat was redelijk snel geregeld.

Op 31 januari 1983 vond in de kleine zaal van Ugchelens Belang de oprichtingsvergadering plaats van TennisClub Ugchelen. (klik hier voor het verslag).
Op 21 februari 1983 werd bij de notaris de oprichtingsakte gepasseerd. (klik hier voor de originele statuten).

Aardig om te melden is het feit dat in de ledenvergadering in april1983 de contributie voor senioren werd gesteld op fl. 190,- per jaar. (klik hier voor het verslag).
(Dat is omgerekend Euro 86,-).

In april 1983 werd gestart met de aanleg van de zeven gravelbanen met verlichting.
In mei 1983 werden de eerste ballen op de nieuwe banen geslagen.

 

Van links naar rechts:
Hanny Haanraadts, eerste secretaresse TCU.
Sander Walraven Borst, eerste voorzitter TCU.
Bertus Halsema, bestuurslid.
Fred Schaart, eerste en huidige voorzitter Stichting Tennis- Akkommodatie Ugchelen. 

 

Tijdens de eerste vijf jaren bestond het clubhuis uit een houten noodgebouw. Ongeveer op de plek waar nu de minibaan ligt.
Nadat een brand dit gebouw volledig had verwoest, vond voor korte tijd de huisvesting plaats in een miniem kleine keet. Zo klein dat er nauwelijks plaats was voor een goed gevulde kop koffie!

           

Bij het opruimen van ons archief werd nog een verslag gevonden dat iets meer verteld over de start van TCU.
Wil je dit lezen, klik dan hier.

Bij de viering van ons eerste lustrum konden we beschikken over onze huidige behuizing

Eind 2016 werden de kleedkamers, douches en toiletten volledig gerenoveerd. In het voorjaar van 2017 werd het clubhuis en het terras onder handen genomen.
Het terras aan de voorzijde van het clubhuis werd vergroot en aan de zijkant werd een nieuw terras aangelegd dat via een schuifdeur aan de zijkant toegankelijk werd.
De hele kantine werd van een frisse kleur voorzien.

  Onze banen.

  • Ons park beschikte bij de ingebruikname over zeven verlichte gravelbanen.
  • Eind 2002 werden drie gravelbanen (baan 5 t/m 7) vervangen door FrenchCourt-banen. Hierdoor kwamen drie winterbanen beschikbaar.
  • Begin 2011 werden de overige vier gravelbanen (baan 1 t/m 4) vervangen door SmashCourt-banen. Met de aanleg van deze banen beschikte de vereniging toen over zeven verlichte winterbanen.
  • Begin 2013 werden de drie FrenchCourt-banen (baan 5 t/m 7) vervangen door drie SmashCourt-banen.
  • Onze vereniging beschikt nu over zeven verlichte SmashCourt-winterbanen.

 In 2007 vierde onze vereniging haar 25-jarig bestaan. Onder andere met een geslaagde parachutesprong, demonstratie rolstoeltennis en een grandioos jubileumfeest.

   

 

Om iets te vertellen over onze vereniging, is het handig om de diverse activiteiten door te nemen.

Niet geheel onbelangrijk, zelfs heel erg belangrijk, zijn de vele vrijwilligers waarover onze vereniging beschikt.
De grootste groep vrijwilligers is het “handymanteam”.
Het team bestaat uit ca 15 leden. Over het algemeen “actieve ouderen”. Zij vormen met elkaar de accommodatiecommissie. Alle klussen aan het clubhuis en rond de banen worden door dit team uitgevoerd. Gezien het feit dat ons park “in het groen”ligt, is het begrijpelijk dat het onderhoud hiervan veel tijd en energie vergt. Het resultaat mag echter gezien worden.

De technische commissie is verantwoordelijk voor de competitie en daaraan verbonden activiteiten. De traditionele feestavond als afsluiting van de competitie wordt als zeer gezellig ervaren.

De toernooicommissie zorgt voor de organisatie van de clubkampioenschappen en het, al jaren succesvolle 40+ dubbeltoernooi in september. Al jaren is dit toernooi “overschreven”, met andere woorden, het is altijd meer dan vol.
Bij de clubkampioenschappen, die 2 weken duren, zijn speelsterkten en leeftijdscategorieën zodanig gekozen dat iedereen wel een aardig balletje kan slaan.

De jeugdcommissie. De jeugd heeft de toekomst. Daar wordt bij onze vereniging veel belang aan gehecht. De commissie organiseert dan ook vele activiteiten waarbij de jeugd een hoofdrol vervult. Het seizoen wordt geopend met een ouder-kind-toernooi.
Uiteraard doet de jeugd ook mee aan de clubkampioenschappen. In augustus wordt het open jeugdtoernooi georganiseerd.
Daarnaast nog vele interne en externe tennisactiviteiten.

Laten we vooral de barcommissie niet vergeten. Zoals het woord al zegt, alles wat met de bar te maken heeft. Gezien het feit dat de barinkomsten een substantiële bijdrage leveren aan onze exploitatie, moge duidelijk zijn dat deze mensen belangrijk zijn voor onze vereniging.
Leden van TCU hebben in principe een bardienstverplichting. Erg gezellig werk. Zeker voor nieuwe leden een kans om kennis te maken met de bestaande leden.

De taak van de sponsorcommissie is eenvoudig te omschrijven. Contact leggen met nieuwe sponsors en adverteerders voor het clubblad. En, niet geheel onbelangrijk, het onderhouden van die contacten.
Naast de contributie en de barinkomsten, vormen deze inkomsten ook een belangrijk deel van de exploitatie.

Een belangrijk communicatiemiddel binnen de vereniging, is de website tcugchelen.nl.
De site wordt onderhouden door de webmaster met ondersteuning van de redactie.

Tijdens de wekelijkse rommelpot op dinsdagavond, worden deelnemers aan elkaar gekoppeld om samen te tennissen. Niet afspreken, maar gewoon komen.
Voor heren wordt een dergelijke rommelpot op maandag- en donderdagochtend georganiseerd.

De vrijwilligerspool bestaat uit een aantal leden dat tijdens allerlei activiteiten kan worden ingezet.

Naast deze “vaste commissies” hebben we een aantal leden dat activiteiten als “klaverjassen in de winter”, het "tennisthuisblijverstoernooi" in de zomervakantie en de “echtparencompetitie” organiseert.

Wintertennis.
Zoals hierboven al vermeld, beschikt onze vereniging over zeven verlichte SmashCourt-banen.

 


Ogenblik a.u.b. ...