U bent hier: Home › Vereniging › Contributie

Contributie

Onze vereniging kent een aantal ledencategorieën, zij betalen verschillende contributies (bedragen 2018).

Seniorleden 18 jaar en ouder € 168,- (1)
Juniorleden t/m 17 jaar  €  95,- (1)
Juniorleden tweede en volgend uit één gezin  € 79,- (1)
Studentleden seniorleden die uitwonend zijn € 92,25 (2)
Blessureleden € 28,50 (3)
Actie nieuwe jeugdleden € 30,- (4)
 Winterlidmaatschap seniorleden
€ 75,-
 (5)
 Winterlidmaatschap juniorleden
€ 50,-
 (5)

Bij onze vereniging betaal je de contributie via automatische incasso.
Je kunt kiezen of je in één termijn (rond 15 maart) of in drie termijnen (rond 15 maart, 15 april, 15 mei) wilt betalen. 

(1) Peildatum is de leeftijd op 31 december van het verenigingsjaar.
(2) Mogen alleen in het weekend en in de vakantieperiode spelen.
(3) Ben je onverhoopt bij of na het begin van het jaar geblesseerd, dan moet je dit uiterlijk 1 mei bij de ledenadministratie melden. Je ledenpas wordt dan geblokkeerd in ons afhangsysteem. Als je weer kunt spelen, meld dit weer bij de ledenadministratie. Je betaalt dan naar rato het contributiebedrag en je pasje wordt gedeblokkeerd. Na 1 mei kun je geen blessurelid meer worden.
(4) Nieuwe leden betalen eenmalig € 30,- bij aanmelding tot 31 december van het lopende jaar.
Na 31 december geldt het normale contributiebedrag.

(5) Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart. Dit lidmaatschap wordt automatisch beëindigd.
Voor méér bijzonderheden klik hier (pagina is in ontwikkeling).

Verschuldigde contributie:
Bij aanmelding tot 1 mei moet het volledige contributiebedrag worden voldaan.
Bij aanmelding na 1 mei wordt de contributie berekend naar rato van het aantal maanden tot het einde van het lopende contributiejaar (geldt niet voor nieuwe jeugdleden, zie hierboven onder punt 4).
De contributie gaat in op de 1e van de maand, volgend op de maand van inschrijving.

Opzegging lidmaatschap:
Het lidmaatschap en de daarbij behorende contributieverplichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het is gelijk aan het verenigingsjaar. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan, conform de statuten, slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Een tussentijdse opzegging van het lidmaatschap zal in de ledenadministratie en bij de KNLTB worden geëffectueerd per 31 december van het lopende verenigingsjaar. Tussentijdse opzegging heft de contributieverplichting niet op en leidt niet tot een terugbetaling van contributie. Bij tussentijdse opzegging blijft de bardienstverplichting bestaan tot het einde van het verenigingsjaar. 
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan via een e-mail aan . of via een brief aan de ledenadministratie.
Van je opzegging ontvang je een bevestiging. Heb je deze na één maand nog niet ontvangen, dan graag contact opnemen met de ledenadministratie.


Ogenblik a.u.b. ...