Historie

Om te beginnen, een stukje historie.

Van paardenwei in het groen, naar tennispark in het groen. 

In 1982 heeft de Dorpsraad van Ugchelen de sportbehoefte in Ugchelen onderzocht. Een tennispark was een van de grote wensen. Na onderzoek naar verschillende locaties, o.a. Mettaweg, Hamermolen en het terrein waar Safe motors aan de Laan van Westenenk in het verleden was gevestigd, werd dankzij de medewerking van de gemeente, het huidige terrein gevonden. De bestemming moest hiervoor gewijzigd worden, maar dat was redelijk snel geregeld.

Op 7 september 1982 werd door een aantal mensen Tennisclub Ugchelen opgericht.
Op 31 januari 1983 vond in de kleine zaal van Ugchelens Belang de oprichtingsvergadering plaats van TennisClub Ugchelen.
Zie hieronder een deel van het verslag: Oprichtingsvergadering.
Op 21 februari 1983 werd bij de notaris de oprichtingsakte gepasseerd.
Zie hieronder de originele statuten.

Aardig om te melden is het feit dat in de ledenvergadering in april 1983 de contributie voor senioren werd gesteld op fl. 190,- per jaar.
(Dat is omgerekend Euro 86,-).
Zie hieronder de vaststelling van de contributie: Contributie april 1983.

In april 1983 werd gestart met de aanleg van de zeven gravelbanen met verlichting.
In mei 1983 werden de eerste ballen op de nieuwe banen geslagen.


Van links naar rechts:
Hanny Haanraadts, eerste secretaresse TCU.
Sander Walraven Borst, eerste voorzitter TCU.
Bertus Halsema, bestuurslid.
Fred Schaart, eerste voorzitter Stichting Tennis-Akkommodatie Ugchelen. 

 Onze voorzitters op een rij!

Sander Walraven Borst 1982-1982
Fred Schaart 1982-1988
Gerard van de Haar 1988-1993
Marius Lambrechtse 1993-1997
Frits van Bemmel 1997-2004
Hans Nieuwenhuis 2004-2007
Wim Lubbers 2007-2011
John Nijst 2011-2012 (interim)
Dick Ratelband 2012-2017
Paul Coldenhof 2017-2018 (interim)
Ronald van den Berg 2018-2023
Erik Linden 2023-

 

 

 

Tijdens de eerste vijf jaren bestond het clubhuis uit een houten noodgebouw. Dat lag ongeveer op de plek waar nu de minibaan ligt.
Nadat een brand dit gebouw volledig had verwoest, vond voor korte tijd de huisvesting plaats in een miniem kleine keet. Zo klein dat er nauwelijks plaats was voor een goed gevulde kop koffie!

Bij het opruimen van ons archief werd nog een verslag gevonden dat iets meer verteld over de start van TCU.
Zie hieronder: Hoe het allemaal gekomen is.

Bij de viering van ons eerste lustrum konden we beschikken over onze huidige behuizing

Eind 2016 werden de kleedkamers, douches en toiletten volledig gerenoveerd. In het voorjaar van 2017 werd het clubhuis en het terras onder handen genomen.
Het terras aan de voorzijde van het clubhuis werd vergroot en aan de zijkant werd een nieuw terras aangelegd dat via een schuifdeur aan de zijkant toegankelijk werd.
De hele kantine werd van een frisse kleur voorzien.

  Onze banen.

  • Ons park beschikte bij de ingebruikname over zeven verlichte gravelbanen.
  • Eind 2002 werden drie gravelbanen (baan 5 t/m 7) vervangen door FrenchCourt-banen. Hierdoor kwamen drie winterbanen beschikbaar.
  • Begin 2011 werden de overige vier gravelbanen (baan 1 t/m 4) vervangen door SmashCourt-banen. Met de aanleg van deze banen beschikte de vereniging toen over zeven verlichte winterbanen.
  • Begin 2013 werden de drie FrenchCourt-banen (baan 5 t/m 7) vervangen door drie SmashCourt-banen.
  • Onze vereniging beschikt nu over zeven verlichte SmashCourt-winterbanen.
  • In februari 2020 werden alle banen voorzien van LED-verlichting.

 In 2007 vierde onze vereniging haar 25-jarig bestaan. Onder andere met een grandioos jubileumfeest, geslaagde parachutesprong en een demonstratie rolstoeltennis. 

Om iets te vertellen over onze vereniging, is het handig om de diverse activiteiten door te nemen.

De Ledenadministratie is verantwoordelijk voor een nauwkeurige registratie van alle leden. In principe zijn alle leden ook lid van de KNLTB.
Voor het wijzigen van persoonlijke gegevens, de uitreiking van tijdelijke pasjes en tags om de poort 's winters te openen, kun je bij de ledenadministratie terecht.

Niet geheel onbelangrijk, zelfs heel erg belangrijk, zijn de vele vrijwilligers waarover onze vereniging beschikt.
De grootste groep vrijwilligers is het “handymanteam”.
Het team bestaat uit ca 15 leden. Over het algemeen “actieve ouderen”. Alle klussen aan het clubhuis en rond de banen worden door dit team uitgevoerd. Gezien het feit dat ons park “in het groen”ligt, is het begrijpelijk dat het onderhoud hiervan veel tijd en energie vergt. Het resultaat mag echter gezien worden.

De technische commissie is verantwoordelijk voor de competitie en daaraan verbonden activiteiten. De traditionele feestavond als afsluiting van de competitie wordt als zeer gezellig ervaren.

De toernooicommissie zorgt voor de organisatie van de clubkampioenschappen en het, al jaren succesvolle 40+ dubbeltoernooi in september. Al jaren is dit toernooi “overschreven”, met andere woorden, het is altijd meer dan vol.
Bij de clubkampioenschappen zijn speelsterkten en leeftijdscategorieën zodanig gekozen dat iedereen wel een aardig balletje kan slaan.

De jeugdcommissie. De jeugd heeft de toekomst. Daar wordt bij onze vereniging veel belang aan gehecht. De commissie organiseert dan ook vele activiteiten waarbij de jeugd een hoofdrol vervult. Het seizoen wordt geopend met een ouder-kind-toernooi.
Uiteraard doet de jeugd ook mee aan de clubkampioenschappen. In augustus wordt het open jeugdtoernooi georganiseerd.
Daarnaast nog vele interne en externe tennisactiviteiten.

Laten we vooral de barcommissie niet vergeten. Zoals het woord al zegt, deze commissie doet alles wat met de bar te maken heeft. Gezien het feit dat de barinkomsten een substantiële bijdrage leveren aan onze exploitatie, moge duidelijk zijn dat deze mensen belangrijk zijn voor onze vereniging.
Leden van TCU hebben in principe een bardienstverplichting. Erg gezellig werk. Zeker voor nieuwe leden een kans om kennis te maken met de bestaande leden.

De taak van de sponsorcommissie is eenvoudig te omschrijven. Contact leggen met nieuwe sponsors. En, niet geheel onbelangrijk, het onderhouden van die contacten.
Naast de contributie en de barinkomsten, vormen deze inkomsten ook een belangrijk deel van de exploitatie.

Een belangrijk communicatiemiddel binnen de vereniging, is de website tcugchelen.nl.
De site wordt onderhouden door de webmaster met ondersteuning van de redactie.

Tijdens de wekelijkse rommelpot op dinsdagavond, worden deelnemers aan elkaar gekoppeld om samen te tennissen. Niet afspreken, maar gewoon komen.
Voor heren wordt een dergelijke rommelpot op maandag- en donderdagochtend georganiseerd.

De vrijwilligerspool bestaat uit een aantal leden dat tijdens allerlei activiteiten kan worden ingezet.

Naast deze “vaste commissies” hebben we een aantal leden dat activiteiten als “klaverjassen in de winter”, het "tennisthuisblijverstoernooi" in de zomervakantie en de “echtparencompetitie” organiseert.

Contributie april 1983.pdf Oprichtingsvergadering.pdf Hoe het allemaal gekomen is.pdf Statuten TCU orgineel.pdf