Statuten en Reglementen

Het is niet mogelijk om een vereniging goed te laten functioneren zonder afspraken te maken over de gang van zaken binnen de vereniging.
Deze afspraken zijn vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Parkreglementen.
Al deze reglementen vind je hieronder.

TCU_HuishoudelijkReglement_FEB2022.pdf Statuten_TC_Ugchelen_FEB2022.pdf