Vertrouwenspersonen

Leden van de tennisclub kunnen contact opnemen met één van de twee vertrouwenspersonen als er in hun  ogen sprake is van ongewenst gedrag.
Ongewenst gedrag kan lijken op gewenst gedrag. Wanneer iemand de arm om je schouder slaat als je het moeilijk hebt, kan dat gewenst zijn en passen in het contact dat je met de ander hebt. Maar in een andere situatie kan dat gedrag als zeer ongewenst worden ervaren. Het is aan jou om te bepalen of gedrag gewenst is of niet. 

Onder ongewenst gedrag wordt door ons verstaan: 
• Seksuele intimidatie 
• Agressie en geweld 
• Pesten 
• Discriminatie 
• Niet integer gedrag 

Seksuele intimidatie kan de volgende vormen aannemen: 
• Verbaal: bijvoorbeeld seksueel getinte grapjes en opmerkingen, opmerkingen over kleding en uiterlijk, voorstellen om naar bed te gaan 
• Non-verbaal: bijvoorbeeld staren en gluren, fysiek te dichtbij komen, pornografische mails sturen 
• Fysiek: bijvoorbeeld, zoenen, borsten aanraken, tikken op de billen, (poging tot) aanranding en verkrachting. 

Tot agressie en geweld wordt gerekend: 
• Verbaal geweld en psychisch geweld: roddelen, rotopmerkingen maken, beledigen, bedreigen, intimideren, openlijk terecht wijzen. 
• Fysiek geweld zoals vernielen van persoonlijke eigendommen, spugen, fysiek hinderen, vastgrijpen, slaan en schoppen. 

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door een persoon of groep personen, tegen een ander die niet meer in staat is zichzelf te verdedigen.
 
Bij discriminatie wordt er onderscheid gemaakt op grond van geslacht, nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele geaardheid. 

Een andere vorm van ongewenst gedrag is niet integer gedrag. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: 
• Misbruik  
• dubieuze financiële zaken
• overmatig alcohol / drugs gebruik
• informatie laten lekken 

Vertrouwens contact personen binnen TCU zijn :
Annemarie Simons
Frank Hofland
Mocht je contact met ons willen opnemen neem dan contact met hen op. Het telefoonnummer staat op deze pagina

Hieronder wat informatie over Frank:

Mijn naam is Frank Hofland. 
In het dagelijks leven werkzaam bij Accres Apeldoorn BV als consulent Sportstimulering & bewegingsonderwijs. En binnen dat werk ben ik ook vertrouwens contact persoon (VCP-er)
Ik ben al ruim 20 jaar lid van TC Ugchelen en speel samen met een vriendenclub (op de woensdagavond en in de voorjaarscompetitie op vrijdagavond).
Omdat ik graag ook iets voor de club wil terug doen ben ik ingegaan op de vraag om VCP-er te worden binnen de club. 
Samen met Annemarie Simons starten wij m.i.v. 1 september 2018 met onze werkzaamheden.