Vacatures

Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Dat kunnen "denkers" en "doeners" zijn, leden die ideeën hebben en leden die deze kunnen uitvoeren.

Zowel in het bestuur als voor diverse commissies bestaat momenteel een aantal vacatures. Het zou heel fijn zijn als deze op niet al te lange tijd kunnen worden vervuld.
 Een korte "functieomschrijving vind je onder de vacature.  Heb je interesse hiervoor? Stuur dan een mail via het mailadres dat achter de vacature is vermeld.

Lid voor de jeugdcommissie: [email protected]

De jeugdcommissie is het aanspreekpunt voor alle jeugdzaken van de vereniging. De commissie verzorgt en regelt allerlei activiteiten voor de jeugd zoals de Clubkampioenschappen, het Open Jeugdtoernooi,  uitwisselingen met jeugd van andere tennisverenigingen en ook andere, niet tennis gerelateerde jeugdactiviteiten.
Ook is de jeugdcommissie betrokken bij de jeugdcompetities. Er is nauw overleg met de trainers over de jeugdlessen  en de competitie-indeling. 
Doel van de jeugdcommissie is om ervoor te zorgen dat de jeugd én hun ouders zich betrokken en thuis voelen bij onze  vereniging.
De jeugdcommissie komt zo'n zeven- tot achtmaal per jaar bij elkaar om afstemming te hebben onderling en met de trainers over alle bovengenoemde activiteiten.
We zijn een enthousiaste commissie die zich met veel energie inzet voor onze jeugd.
Misschien heb je nog vragen over de jeugdcommissie, of zou je ook een bijdrage aan deze commissie willen leveren, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar [email protected]

Voorzitter barcommissie: [email protected]

Doel van de barcommissie is het, samen met de leden, optimaal laten draaien van de bar en benutten van de kantine faciliteiten, zodat er een gezellige sfeer heerst en het tevens een positief financiële bijdrage levert aan de club.
De belangrijkste taken zijn:

  • het creëren van een gezellige kantine
  • opstellen en actueel houden van de barbezetting
  • verzorgen van catering bij toernooien en evenementen
  • inkoop- en voorraadbeheer
  • beheer van de kasstroom

De commissie bestaat op dit moment uit zeven gezellige en enthousiaste vrijwilligers die allen hun eigen taken hebben. Belangrijkste taak van de voorzitter is het voorzitten van de vergaderingen, waardoor bij iedereen bekend is welke evenementen eraan zitten te komen. Daarbij controleert de voorzitter of alles en iedereen daar klaar voor is. Uiteraard stellen de barcommissieleden het op prijs als de voorzitter zelf ook zijn/haar rondje meedraait in bijvoorbeeld het "hapjesschema" tijdens toernooien of andere evenementen. De barcommissie vergadert een keer of acht per jaar.
Wil je dit team weer compleet maken? Stuur dan een mail naar [email protected].

Voorzitter sponsorcommissie: [email protected]

Het genereren van inkomsten door middel van sponsoring is mede van groot belang om de financiële huishouding van Tennisclub Ugchelen op orde te houden. Sponsoring vraagt daarom om een gedegen aanpak, waarbij binnen Tennisclub Ugchelen de uitvoering in handen is van de sponsorcommissie en de eindverantwoording bij de bestuurder ligt. Hierbij is het van belang elkaar regelmatig op de hoogte te houden van alle lopende zaken.
Om dit proces club breed zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het van belang dat er bij alles wat wordt georganiseerd afstemming plaats vindt tussen de uitvoerende commissie en de sponsorcommissie, dit om de belangen van onze sponsoren te bewaken.
De commissie bestaat op dit moment uit een aantal personen dat zich met name bezig houdt met het ‘binnenhalen’ van nieuwe sponsoren. Uiteraard zijn mensen met een leuk zakelijk netwerk ook van harte welkom om ons team te komen versterken! Het coördineren van alle afspraken en afstemming met overige commissies is bij uitstek een taak voor de voorzitter.