Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is het aanspreekpunt voor alle jeugdzaken van de vereniging. De commissie verzorgt en regelt allerlei activiteiten voor de jeugd zoals de Clubkampioenschappen, het Open Jeugdtoernooi,  uitwisselingen met jeugd van andere tennisverenigingen en ook andere, niet tennis gerelateerde jeugdactiviteiten.
Ook is de jeugdcommissie betrokken bij de jeugdcompetities. Er is nauw overleg met de trainers over de jeugdlessen  en de competitie-indeling.  
Doel van de jeugdcommissie is om ervoor te zorgen dat de jeugd én hun ouders zich betrokken en thuis voelen bij onze  vereniging. 

De jeugdcommissie komt zo'n 7 tot 8 keer per jaar bij elkaar om afstemming te hebben onderling en met de trainers over alle bovengenoemde activiteiten.
We zijn een enthousiaste commissie die zich met veel energie inzet voor onze jeugd .

Misschien heb je nog vragen over de jeugdcommissie of zou je ook een bijdrage aan deze commissie willen leveren, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar [email protected]

Commissieleden:
Hidde Balk
Harmjan Gerritsen
Ruud van Heijningen
Robert van Bommel

Er bestaat een vacature voor deze commissie.
Mailadres: [email protected]