Privacy verklaring Tennisclub Ugchelen

Deze Privacyverklaring is van Tennisclub Ugchelen, gevestigd te Ugchelsegrensweg 10, 7339 CT Ugchelen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40103245, bereikbaar op tel.nr 055-5423988 of via [email protected]. Hierna te noemen "TCU" of "Wij".

Wij vinden het van groot belang dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. In deze verklaring leggen Wij uit welk persoonsgegevens Wij van je verwerken, hoe Wij daarmee omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel ze dan gerust per e-mail aan [email protected].

Persoonsgegevens die Wij verwerken

Wij verwerken alleen jouw persoonsgegevens die nodig zijn voor het:

 1. verkrijgen van een lidmaatschap met KNLTB spelerspas (ledenadministratie);
 2. bepalen van de hoogte van de contributie;
 3. vervullen van je bardienst (bardienstplanner);
 4. reserveren van een baan om te kunnen spelen (afhangsysteem).

1. Persoonsgegevens die Wij verwerken voor het verkrijgen van een lidmaatschap zijn: voor- en achternaam;

 • volledige adres;
 • e-mail adres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • pasfoto;
 • bankrekeningnummer.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan verwerken Wij ook de persoonsgegevens (NAW gegevens, bankrekeningnummer) van je ouder of voogd om de contributie te kunnen innen. Ben je onder de 16 jaar dan verwerken Wij je persoonsgegevens alleen met toestemming van je ouder of voogd.

2. Persoonsgegevens die Wij verwerken voor het bepalen van je contributie zijn:

 • de leeftijd (junior of senior);
 • of je door een blessure langdurig niet kunt spelen (Blessurelid).

3. Persoonsgegevens die Wij verwerken voor het vervullen van je bardiensten zijn:

 • naam;
 • aantal en type bardiensten die je vervuld of ingepland hebt.

4. Persoonsgegevens die Wij verwerken op het afhangsysteemzijn:

 • naam;
 • baanreservering (datum, tijdstip).

Camerabewaking

Op het terrein bij ons clubhuis hangt camerabewaking. Dit is ter beveiliging van het clubhuis tegen inbraak en tegen diefstal en/of beschadiging van spullen van onze leden en gasten. Beelden worden maximaal tussen twee en tien dagen bewaard. Beelden zijn alleen toegankelijk voor twee geautoriseerde leden en zullen in voorkomende gevallen overgedragen worden aan justitie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Wij deze gegevens verwerken

Wij verwerken de persoonsgegevens, die jij aan ons verstrekt, voor de volgende doelen:

 • om een lidmaatschapsovereenkomst met je te kunnen sluiten;
 • om je speelgerechtigheid te kunnen controleren;
 • om contributie te kunnen innen;
 • zodat je kunt deelnemen aan door de KNLTB georganiseerde competities en toernooien;
 • om bardienstrooster te kunnen maken;
 • om een baan te kunnen reserveren.

Hoe lang Wij deze persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren. Nadat je je lidmaatschap hebt opgezegd en eventuele tag hebt ingeleverd, bewaren Wij je persoonsgegevens nog twee jaar voor administratieve doeleinden en nog zeven jaar voor fiscale doeleinden.

Opslag en Beveiliging persoonsgegevens

Voor de opslag van persoonsgegevens ten behoeve van onze ledenadministratie, contributie-inning, barplanning en afhangsysteem, maken Wij gebruik van een Relatie Management Systeem dat gelieerd is aan de KNLTB (KNLTB.Club). Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde webomgeving gekoppeld aan dit systeem en die alleen voor onze leden toegankelijk is na inloggen met een persoonlijke inlognaam en wachtwoord.

Wij treffen passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen Wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Delen van persoonsgegevens met derden

TCU is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, de KNLTB. Met je inschrijving bij Tennisclub Ugchelen ben je automatisch ingeschreven als lid van de KNLTB en ontvang je een KNLTB spelerspas. Met de KNLTB spelerspas kun je op ons tennispark een baan ‘afhangen’ (reserveren), en meedoen aan KNLTB competities en toernooien. Jouw persoonsgegevens worden dan ook door ons gedeeld met de KNLTB. Verder worden er geen persoonsgegevens verstrekt aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.​

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Hierbij wordt je gevraagd om je te identificeren.

Cookies

Al jouw persoonsgegevens worden verwerkt in een systeem van de KNLTB dat alleen toegankelijk is voor leden via een met inlog gegevens beveiligde webomgeving. Voor eventuele cookies die daarbij gebruikt worden verwijzen Wij naar de Cookie verklaring van de KNLTB.

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens

Tot slot willen Wij je er nog op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

PrivacyVerklaring_TCU.pdf