Bespeelbaarheid banen in de winter

Onze tennisbanen zijn Smashcourt banen. Het grote voordeel is dat deze banen doorgaans het hele jaar door bespeeld kunnen worden. Echter er zijn omstandigheden dat dit niet verantwoord is. Daarom worden bij bepaalde weersomstandigheden de banen regelmatig beoordeeld op verantwoorde bespeelbaarheid.

  • Als de banen niet bespeelbaar zijn wordt dit kenbaar gemaakt op een bord bij de poort.
  • De netten op de banen worden naar beneden gelaten om het extra duidelijk te maken.
  • Ook wordt dit doorgegeven aan de webmaster die het vervolgens (zo snel als praktisch mogelijk is) vermeldt op de site van TCU en een bericht via de clubapp verstuurd. 

Bij afkeuring van de banen mogen deze beslist niet betreden worden omdat deze hierdoor beschadigd kunnen worden.   

Toelichting
Bij sneeuw en ijsvorming is het glad en gevaarlijk en daardoor logisch dat het onverantwoord is de banen te betreden. Belangrijk is echter ook te weten, dat bij opdooi de banen beslist niet betreden mogen worden. In deze situatie kan het lijken dat de banen goed zijn, de mat met keramische infill kan er goed uit zien, maar het verraderlijke bij opdooi zit in de onderlaag. Dit komt omdat bij opdooi de laag onder de mat papperig is doordat het water nog niet weg kan door de nog bevroren lava eronder. Als onder deze omstandigheden op de banen wordt gelopen ontstaan er blijvende kuilen in de papperige onderlaag en zullen er ook oneffenheden ontstaan in de toplaag. Onder normale omstandigheden trekt water snel door de onderlaag en blijft deze stabiel en vlak.

Dus bij afgekeurde banen deze beslist niet betreden in het belang van blijvende vlakke banen en een lange levensduur!