over de contributiebetaling

Voor de contributiebetaling maakt onze vereniging gebruik van de facturatiemodule van KNLTB Club.
Belangrijk om te weten, is dat uitsluitend onze penningmeester de facturen aanmaakt. Het aan KNLTB.Club verbonden ClubCollect zorgt voor het verwerken van de facturen en het overmaken van de contributie naar onze vereniging.
Hoe werkt de inning van de contributie?

  1. Elk lid van TCU ontvangt een mail van ClubCollect. Hierin staat het factuurnummer en het te betalen bedrag. Een knop “Betaalkeuze maken”, stelt je in de gelegenheid om zelf te bepalen op welke wijze je de contributie wil betalen.
  2. Let op: Junioren die met hun eigen email-adres in onze ledenadministratie staan, of gezinnen die verschillende email-adressen hebben doorgegeven, kunnen dus meerdere e-mails op verschillende adressen binnen krijgen!
  3. Door op de knop “Betaalkeuze maken” te klikken, kom je op je eigen, persoonlijke pagina van ClubCollect. Hier kun je kiezen om de contributie via automatische incasso in één of drie termijnen te betalen. En je kunt de factuur inzien, downloaden en betalen.
  4. Je krijgt de mogelijkheid om het rekeningnummer, waar de bedragen van worden afgeschreven te controleren en eventueel te wijzigen. De factuur komt nog steeds van TCU, maar ieder lid moet opnieuw een akkoord (machtiging) afgeven aan ClubCollect om de contributie van je rekeningnummer te mogen afschrijven. De in het verleden afgegeven machtiging voor automatische incasso, is in het nieuwe systeem vervallen.
    Let op: Dit heeft mogelijk tot gevolg dat junioren met een eigen email-adres wellicht ZELF de opdracht tot automatische incasso kunnen geven voor het bij ons bekende rekeningnummer. Voor elk gezinslid moeten dezelfde stappen doorlopen worden. Elke email bevat één betaalverzoek en één factuur voor de contributie.

E-mail met het betaalverzoek voor de contributie.
De betaalverzoeken worden verstuurd via email vanuit ClubCollect. Volg voor het maken van betaalkeuze en/of wijziging van het rekeningnummer de instructies in de mail.

PS
Een deel van je gegevens worden vanuit de KNLTB systemen verstrekt aan ClubCollect en zijn alleen zichtbaar voor jezelf, de penningmeester en ClubCollect. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het lidmaatschap van TCU, meer specifiek voor de verwerking van betalingsgegevens voor de contributie. Deze verwerking vindt plaats geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je kunt erop vertrouwen dat de gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Tot slot:
Vragen over (aanpassen van) gegevens in onze ledenadministratie kun je stellen aan [email protected].
Vragen over de betaling van contributie kun je stellen via [email protected].