Contributie

Onze vereniging kent een aantal ledencategorieën, de contributie hiervoor is (bedragen 2022).

Seniorleden 18 jaar en ouder € 175,- (1)
Juniorleden, t/m 8 jaar  €   32,50 (1)
Juniorleden, t/m 13 jaar  €   77,50 (1)
Juniorleden , 14 t/m 17 jaar  €  92,50 (1)
Blessureleden €   28,50 (2)
Actie nieuwe jeugdleden €   30,- (3)
Winterlidmaatschap senioren €   75,- (4)
Winterlidmaatschap junioren €   50,- (4)

Bij onze vereniging betaal je de contributie via automatische incasso.
Je kunt zelf kiezen om in één of in drie termijnen te betalen. 

(1) Peildatum is de leeftijd op 31 december van het verenigingsjaar.
(2) Ben je onverhoopt bij of na het begin van het jaar geblesseerd, dan moet je dit uiterlijk 1 mei bij de ledenadministratie melden. Je ledenpas wordt dan geblokkeerd in ons afhangsysteem. Als je weer kunt spelen, meld dit weer bij de ledenadministratie. Je betaalt dan naar rato het contributiebedrag en je pasje wordt gedeblokkeerd.
Na 1 mei kun je geen blessurelid meer worden.
(3) Nieuwe jeugd leden betalen eenmalig € 30,- bij aanmelding tot 31 december van het lopende jaar. Na 31 december geldt het normale contributiebedrag.
(4) Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart. Dit lidmaatschap wordt automatisch beëindigd.

Verschuldigde contributie:

 • Bij aanmelding tot 1 mei moet het volledige contributiebedrag worden voldaan.
 • Bij aanmelding na 1 mei wordt de contributie berekend naar rato van het aantal maanden tot het einde van het lopende contributiejaar.
  De contributie gaat in op de 1e van de maand, volgend op de maand van inschrijving.
  Deze berekening is uitsluitend van toepassing op de contributies die vermeld zijn bij de senior- en juniorleden (1) en is niet van toepassing op speciale acties en lidmaatschappen.
 • De contributie kan uitsluitend via automatische incasso worden voldaan.

Aanmelden voor het lidmaatschap:
Heel eenvoudig. Rechtsboven op de homepage klik je op de knop "Lid worden? (inschrijfformulier)". Vul het formulier volledig in en wij verzorgen de afhandeling.

Opzegging lidmaatschap:

 1. Het lidmaatschap en de daarbij behorende contributieverplichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het is gelijk aan het verenigingsjaar.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan, conform de statuten, slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.
 3. Een tussentijdse opzegging van het lidmaatschap zal in de ledenadministratie en bij de KNLTB worden geëffectueerd per 31 december van het lopende verenigingsjaar.
 4. Tussentijdse opzegging heft de contributieverplichting niet op en leidt niet tot een terugbetaling van contributie.
 5. Bij tussentijdse opzegging blijft de bardienstverplichting bestaan tot het einde van het verenigingsjaar.
 6. Een opzegging na 31 december, maar uiterlijk vóór 31 maart, kan alleen met goedkeuring van het bestuur en er wordt € 25,- in rekening gebracht.
 7. Opzeggingen na 31 maart worden pas per 31 december geëffectueerd en er is het gehele jaar contributie verschuldigd.
 8. ​Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan via een e-mail aan [email protected] of via een brief aan de ledenadministratie.
 9. Van je opzegging ontvang je een bevestiging. Heb je deze na één maand nog niet ontvangen, dan graag contact opnemen met de ledenadministratie.